Zamestnanci
Riaditeľka:       Bc.  Janka Šišková
Učiteľky:
Bc.Janka Šišková
Jana Kaňková
Jana Ebrada
Mgr.Jana Kordošová
Zuzana Došeková
Miriam Berková
Upratovačky:   Zuzana Kováčová
                                Monika Žilavá

 Jedáleň

Stavu zabezpečuje Školská jedáleň základnej školy v Sološnici.

vedúca ŠJ:       Mária Kočíšková
Výdaj stravy:   Helena Navrátilová

 Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu je možné do 7,30hod. na č.t 034 6584242 alebo na  sjzssolosnica@gmail.com

Kontakt

906 37 Sološnica č. 32
Tel. 034/65 84 190
www.mssolosnica.sk
Otvaracie hodiny:  6:15 -16:15