Urbárske spoločenstvo Sološnica

Identifikačné údaje UPS Sološnica, Výbor UPS Sološnica, Dozorná rada UPS Sološnica:
Urbárske pozemkové spoločenstvo Sološnica - identifikačné údaje (141 kb, PDF)

Aktuality

Pozvánka na výbor 30.10.2016 (pdf)

Na Valnom zhromaždení UPS Sološnica konaného 30. 3.2014 bola požiadavka aby bola zverejnená:
1/ Zmluva o založení spoločenstva – Zmluva o založení urbárskeho pozemkového spoločenstva Sološnica - 30.3.2014  (107 kb, PDF)
2/ Nové stanovy – Urbárske pozemkové spoločenstvo SOLOŠNICA - stanovy - 30.3.2014 (144 kb, PDF)
3/ Zápisnica z valného zhromaždenia, ktorá bude obsahovať výsledky volieb orgánov UPSS a prijaté uznesenie –  Zápisnica z Valného zhromaždenia Urbárského pozemkového spoločenstva Sološnica, 30. marca 2014 (185 kb, PDF)
4/ Zápisnica zo zasadnutia výboru – Zápisnica z rokovania výboru Urbárskeho spoločenstva Sološnica, konaného dňa 2.5.2014 (295 kb, PDF)
5/ Oznam o hromadnom vyplácaní dividend dňa 18.5.2014 – 2014 - Oznámenie - Pripomenutie vyplácania dividend (19 kb, PDF)
6/ Nacionálie UPS Sološnica, členov výboru a členov dozornej rady – Urbárske pozemkové spoločenstvo Sološnica - identifikačné údaje (141 kb, PDF)

Dokumenty

Dokumenty týkajúce sa Urbárskeho spoločenstva Sološnica nájdete medzi Dokumentami na stiahnutie v položke „Urbárske spoločenstvo Sološnica“.