Urbárske spoločenstvo Sološnica

Identifikačné údaje UPS Sološnica, Výbor UPS Sološnica, Dozorná rada UPS Sološnica:

Aktuality

13.8.2019 – Zverejnenie nových dokumentov.
Dokument na stiahnutie (pdf, 6,8MB)
Dokument obsahuje:
1) Stanovy UPS Sološnica – 7 strán
2) Zmeny v zápise registra pozemkových spoločenstiev – 1 strana
3) Zmluva o pozemkovom spoločenstve – 7 strán
4) Zoznam nehnuteľností UPS Sološnica – 1 strana