V ostatných dňoch nás občania upozornili na nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky a to najmä  v jednosmerných uliciach
na starej ceste a v hornom konci. Obec apeluje na vodičov,aby  dodržiavali  pravidlá cestnej premávky, dbali na bezpečnosť
a neohrozovali iných účastníkov cestnej dopravy.