Vedúca knižnice oznamuje, že v mesiaci október bude knižnica otvorená každú sobotu od 9.00 do 12.00 hod.