Vážení občania,
prihováram sa k Vám aj touto cestou a to predstavením Komunitného plánu
sociálnych služieb obce Sološnica, ktorý bol spracovaný v tomto roku
v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý je platný od
1.1.2009. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah
a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce
a potrebám našich občanov. Našou snahou je, aby sme postupne v ďalšom
období zabezpečovali úlohy a ciele stanovené v Komunitnom pláne sociálnych
služieb. Vďaka komunitnému plánu sa nám bude dariť adresnejšie
a efektívnejšie využívať financie obecného rozpočtu pre skvalitnenie
sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité. Dokument je podkladom
nielen pre odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov obce.

Dokumenty na pripomienkovanie:

Komunitný plán sociálnych služieb obce Sološnica 2019-2023
Komunitný plán sociálnych služieb obce Sološnica 2019-2023
Komunitny_plan_socialnych_sluzieb_obce_Solosnica_2019_2023.pdf
573.3 KiB
117 Downloads
Detaily...

Priority rozvoja sociálnych služieb
Priority rozvoja sociálnych služieb
Priority_rozvoja_-socialnych_sluzieb_internet.pdf
269.8 KiB
94 Downloads
Detaily...

Vysvetlenie-Komunitný plán sociálnych služieb
Vysvetlenie-Komunitný plán sociálnych služieb
Vysvetlenie_komunitny_plan_socialnych_sluzieb.pdf
80.5 KiB
95 Downloads
Detaily...

Vysvetlenie-Priority rozvoja sociálnych služieb
Vysvetlenie-Priority rozvoja sociálnych služieb
Vysvetlenie_priority_rozvoja_-socialnych_sluzieb.pdf
289.4 KiB
91 Downloads
Detaily...