Oznamujeme Vám, že koncetr Vlasty Mudríkovej a Cimbálofky Leváranek je z viacerých dôvodov  v sobotu zrušený.

Veríme, že sa nám podarí  túto akciu pripraviť v náhradnom termíne,  ktorý včas zverejníme.

Ďakujeme za pochopenie. Lístky môžete vrátiť na obecnom  úrade.