Dokument: Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pdf, 220kb)