September  sa nám v Sološnici spája aj s Krumpolovým dňom. Tento rok nám počasie prialo,

čo ocenili po viacerých rokoch najmä naši  technici, ktorí zabezpečujú pódium a zvuk.

Piatkový program  pre deti pripravili p.učiteľky z MŠ .Deti sa zabavili pri tvorivých hrách,

súťaži v šúpaní krumpolú ale aj v rôznych „krumpolových“ či „táčkových“  disciplínach.

V sobotu nás okrem slnka  potešila svojím spevom skupina Kozovanka, Vlasta Mudríková

no najviac divákov  mal Marian Čekovský. Okrem neho nás veľmi milo na pódiu prekvapil aj

bubeník Martin Valihora, ktorý  bubnuje na svetových pódiách  a spolu s ostatnými hudobníkminám predviedli nezabudnuteľný koncert.

Sprievodné výstavy zaznamenali tiež vysokú návštevnosť. Veríme, že sa Vám pri  pohľade na

vystavované predmety vyčaril úsmev na perách a na pár krátkych okamihov ste sa preniesli

do nedávnej minulosti.

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou  Bratislavského samosprávneho kraja,

CRH  Slovensko a.s.,  Nadácie ZSE, Agropartner a.s.

Aj touto cestou im ďakujme, že podporujú kultúru a zachovávanie tradícií  v našej obci.

ćlánok