Program v piatok 20.9.2019

16:00 Krumpolová a dyňová dielňa pre deti
17:00 Súťaž detí v šúpaní krumpolú

Program v sobotu 21.9.2019

12:00 svätá omša obetovaná za úrodu
12:45 otvorenie, príchod krumpolienky
13:00 Alžbeta Písečná
13:15 MIA pre deti – Mia Kráľová
14:00 DFS Slnečnica Senec
15:00 Súťaž v jedzení krumpolových puacek
15:30 Viktor Sojka – bubny
16:30 Polemic
17:45 Mužáci z Lanžhota
18:30 Trepethe band
20:00 Uni-song – zábava na námestí