Kalendár kultúrnych podujatí v roku 2018

Zmena termínov vyhradená. Kalendár sa v priebehu roka dopĺňa a upravuje.

Oznamujeme, že v klubovni Materina dúška je pravidelne v pondelok otvorená herňa pre deti od 10:00 do 11:30 hod.

Akcia Termín Organizátor
Obecná zabíjačka 13.1.2018 obec a organizácie
Obecný ples 20.1.2018 obec
Okresná súťaž v hre ŽOLÍK 25.1.2018 Jednota dôchodcov
Stretnutie detí narodených v roku 2017 03.02.2018 obec
Fašiangový sprievod 03.02.2018 DHZ
Ples DHZ 10.2.2018 DHZ
Pochovávanie basy 13.02.2018 Jednota dôchodcov
Literárno-výtvarná súťaž pre deti marec 2018 obec
Pôstna polievka 18.3.2018 obec a farský úrad
Noc s Andersenom 23.03.2018 kultúrna komisia
Brigáda Čistý chotár apríl 2018 OZ a starostka
Kvetinový jarmok 05.05.2018 obec
Deň matiek 14.5.2018 obec a MŠ
MDD 01.06.2018 kult. komisia a obec
Rozlúčka s predškolákmi 29.jún 2018
Futbalový turnaj prípravka jún 2018 Futbalový klub
Krajská hasičská súťaž 2.jún 2018 DHZ
Dúškovo – denné tábory júl-august OZ Materina dúška
Nočná hasičská súťaž 21.júl 2018 DHZ
Vatra 11.august 2018 DHZ
Festival na 4 sudoch, divadlené predstavenie „Zápisník“ 25.8.2018 Obec, OZ Materina dúška, divadelní ochotníci
Krumpolový deň 22.9.2018 obec, OZ, kult.komisia
Kollárovci -koncert 21.10.2018 obec
Posedenie pre dôchodcov 27.10.2018 poslanci a obec
Lampiónový sprievod 31.10.2018 kultúrna komisia
KUBO – divadelné predstavenie 17.11.2018 Obec, Divadelníci z obce Kuchňa
Katarínska zábava 24.11.2018
Vianočné trhy 08.12.2018 obec , kult.komisia

Kalendár sa v priebehu roka upravuje.