Kalendár kultúrnych podujatí v roku 2020

Zmena termínov vyhradená. Kalendár sa v priebehu roka dopĺňa a upravuje.

Organizátori si vyhradzujú právo v priebehu  roka kalendár  upravovať, dopĺňať a v prípade nepriaznivého počasia niektoré podujatia, ktoré sú v exteriéry aj  zmeniť alebo zrušiť.

S vašimi nápadmi na doplnenie kalendára  môžete posielať na adresu obec@solosnica.sk alebo osloviť niektorého z členov kultúrnej komisie ( Ján Ralbovský, Jana Kaňková, Veronika Kovárová, Michal Kubeňák, Roman Blecha, Stanislav Timčo, Dominik Ralbovský ). Tiež sa na nich môžete obrátiť, ak budete mať chuť pomôcť s prípravou alebo organizáciou niektorého podujatia.

Veríme, že ste si v kalendári vybrali a podporíte nás Vašou účasťou.

Akcia Termín Organizátor
Detské Futbalové turnaje 11.,18. a 25.1.2020 FK Sološnica
Obecná zabíjačka 11.1.2020 obec a organizácie
Okresná súťaž v hre ŽOLÍK január Jednota dôchodcov
Karneval MŠ 26.01.2020 Materská škola
Obecný ples 01.02.2020 obec
Stretnutie detí narodených v roku 2019 08.02.2020 obec a kult. komisia
Prázdninové premietanie február 2020 kult. komisia
Ples DHZ 22.02.2020 DHZ
Pochovávanie basy 25.02.2020 Jednota dôchodcov
Výtvarná súťaž pre deti „O čom snívam“ marec 2020 obec
Pôstna polievka 15.03.2020 obec a farský úrad
Noc s Andersenom 27.03.2020 kultúrna komisia
Brigáda Čistý chotár apríl 2020 OZ a obec
Kvetinový jarmok 25.04.2020 obec
Deň matiek 11.05.2020 obec a MŠ
STEFANIK trail 23.-24.5.2020
MDD 01.06.2020 kult. komisia a obec
Rozlúčka s predškolákmi jún 2020 MŠ Sološnica
Festival na 4 sudoch 27.6.2020 ochotníci
Dúškovo – denné tábory júl -august OZ Materina dúška
Nočná hasičská súťaž 18.7. 2020 DHZ
Vatra august 2020 DHZ
Krumpolový deň a

súťaž v jedzení krumpolových puacek

19.9.2020 obec, kult. komisia
Posedenie pre dôchodcov 17.10.2020 poslanci a Obec
Prázdninové premietanie november kultúrna komisia
zábava

 

14.11.2020 kultúrna komisia
Vianočné trhy, Výstava Betlehemov 05.12.2020 obec , kult. komisia

Kalendár sa v priebehu roka upravuje.