Kalendár kultúrnych podujatí v roku 2019

Zmena termínov vyhradená. Kalendár sa v priebehu roka dopĺňa a upravuje.

Organizátori si vyhradzujú právo v priebehu  roka kalendár  upravovať, dopĺňať a v prípade nepriaznivého počasia niektoré podujatia, ktoré sú v exteriéry aj  zmeniť alebo zrušiť.

S vašimi nápadmi na doplnenie kalendára  môžete posielať na adresu obec@solosnica.sk alebo osloviť niektorého z členov kultúrnej komisie ( Ján Ralbovský, Jana Kaňková, Veronika Kovárová, Michal Kubeňák, Roman Blecha, Stanislav Timčo, Dominik Ralbovský ). Tiež sa na nich môžete obrátiť, ak budete mať chuť pomôcť s prípravou alebo organizáciou niektorého podujatia .

Veríme, že ste si v kalendári vybrali a podporíte nás Vašou účasťou.

Akcia Termín Organizátor
Divadelné predstavenie Zápisník 6.1.2019 ochotníci
Karneval 20.1.2019
Okresná súťaž v hre ŽOLÍK 22.1.2019 Jednota dôchodcov
Stretnutie detí narodených v roku 2018 26.1.2019 obec a kult. komisia
Obecný ples 09.02.2019 Obec
Obecná zabíjačka 16.2.2019  obec a organizácie
Ples DHZ 02.03.2019 DHZ
Pochovávanie basy 5.3.2019 Jednota dôchodcov
Literárno-výtvarná súťaž pre deti marec 2019 obec
Pôstna polievka 24.3.2019 obec a farský úrad
Noc s Andersenom 29.03.2019 kultúrna komisia
Brigáda Čistý chotár apríl 2019 OZ a starostka
Kvetinový jarmok 04.05.2019 obec
Deň matiek 13.5.2019 obec a MŠ
VESELÁ TROJKA – koncert 21.5.2019 obec, PULZ
MDD 31.05.2019 kult. komisia a obec
Futbalový turnaj prípravka jún 2019 Futbalový klub
Festival na 4 sudoch (100 rokov divadla v Sološnici) 22.jún 2019  ochotníci,obec, MD,
Dúškovo – denné tábory júl-august OZ Materina dúška
Nočná hasičská súťaž 20.júl 2019 DHZ
Oslava 70. výročia futbalu 26.-27.7.2019 futbalový klub a obecný úrad
Vatra august 2019 DHZ
Krumpolový deň 21.9.2019 obec, OZ, kult.komisia
šarkaniáda október 2019 kult.komisia
Posedenie pre dôchodcov 26.10.2019 poslanci a obec
Sprievod svetlonosov 31.10.2019 kultúrna komisia
piatkové premietanie november kultúrna komisia
Zábava 16.11.2019 kultúrna komisia a …
Vianočné trhy a výstava medovníkov 07.12.2019 obec , kult.komisia

Kalendár sa v priebehu roka upravuje.