Kalendár kultúrnych podujatí v roku 2017

 

Zmena termínov vyhradená !

Kalendár sa v priebehu roka dopĺňa a upravuje !

Oznamujeme, že v klubovni Materina dúška je pravidelne v pondelok otvorená  od 10:00 do 11:30 hod herňa pre deti.

 

Akcia Termín Organizátor
Stretnutie detí narodených v roku 2016 14.01.2017    obec
Obecná zabíjačka 21.1.2017 obec a organizácie
Karneval    22.1.2017 Materská škola
Okresná súťaž v hre ŽOLÍK 25.1.2017 Jednota dôchodcov
Obecný ples 2017 11.2.2017 obec
Fašiangový sprievod 18.2.2017 DHZ
Maškarný ples 25.2.2017 DHZ
Pochovávanie basy 28.2.2017 Jednota dôchodcov
Pôstna polievka    26.3.2017 obec a farský úrad
Noc  s Andersenom   31.03.2017 kultúrna komisia
Brigáda Čistý chotár apríl 2017 OZ a starostka
Kvetinový jarmok 29.4.2017 obec
Deň matiek 7.5.2017   obec a MŠ
MDD 1.6.2017 obec a kult.komisia
Rozlúčka s predškolákmi jún 2017
Futbalový turnaj prípravka jún 2017 FK
Nočná hasičská súťaž 22.júl 2017 DHZ
Ženská minifutbalová liga júl 2017 FK a starostka
Dúškovo , Malý šikula- denné tábory júl, august OZ Materina dúška
Vatra 19. august DHZ
Futbalový deň spojený so zábavou 26.august 2017 FK a starostka
Krumpolový deň a oslava 650. Výročia obce 23.9.2017 kult. komisia a obec
Šarkaniáda 8.10.2017 kult. komisia
Posedenie pre dôchodcov 21.10.2017 obec a poslanci
Lampiónový sprievod 31.10.2017 kult.komisia
Katarínska zábava 25.10.2017 DHZ
Vianočné trhy   a výstava 9.12.2017 obec

Kalendár sa v priebehu roka upravuje !