Kalendár kultúrnych podujatí v roku 2019

Zmena termínov vyhradená. Kalendár sa v priebehu roka dopĺňa a upravuje.

Organizátori si vyhradzujú právo v priebehu  roka kalendár  upravovať, dopĺňať a v prípade nepriaznivého počasia niektoré podujatia, ktoré sú v exteriéry aj  zmeniť alebo zrušiť.

S vašimi nápadmi na doplnenie kalendára  môžete posielať na adresu obec@solosnica.sk alebo osloviť niektorého z členov kultúrnej komisie ( Ján Ralbovský, Jana Kaňková, Veronika Kovárová, Michal Kubeňák, Roman Blecha, Stanislav Timčo, Dominik Ralbovský ). Tiež sa na nich môžete obrátiť, ak budete mať chuť pomôcť s prípravou alebo organizáciou niektorého podujatia .

Veríme, že ste si v kalendári vybrali a podporíte nás Vašou účasťou.

Akcia Termín Organizátor
Divadelné predstavenie Zápisník 6.1.2019 ochotníci
Karneval 20.1.2019
Okresná súťaž v hre ŽOLÍK 22.1.2019 Jednota dôchodcov
Stretnutie detí narodených v roku 2018 26.1.2019 obec a kult. komisia
Obecný ples 09.02.2019 Obec
Obecná zabíjačka 16.2.2019  obec a organizácie
Ples DHZ 02.03.2019 DHZ
Pochovávanie basy 5.3.2019 Jednota dôchodcov
Literárno-výtvarná súťaž pre deti marec 2019 obec
Pôstna polievka 24.3.2019 obec a farský úrad
Noc s Andersenom 29.03.2019 kultúrna komisia
Brigáda Čistý chotár apríl 2019 OZ a starostka
Kvetinový jarmok 04.05.2019 obec
Deň matiek 13.5.2019 obec a MŠ
MDD 31.05.2019 kult. komisia a obec
Rozlúčka s predškolákmi jún 2019
Futbalový turnaj prípravka jún 2019 Futbalový klub
Festival na 4 sudoch (100 rokov divadla v Sološnici) 22.jún 2019  ochotníci,obec, MD,
Dúškovo – denné tábory júl-august OZ Materina dúška
Nočná hasičská súťaž 20.júl 2019 DHZ
Zábava na ihrisku 27.7.2019 kult.komisia
Vatra august 2019 DHZ
Krumpolový deň 21.9.2019 obec, OZ, kult.komisia
šarkaniáda október 2019 kult.komisia
Posedenie pre dôchodcov 26.10.2019 poslanci a obec
Sprievod svetlonosov 31.10.2019 kultúrna komisia
piatkové premietanie november kultúrna komisia
Zábava 16.11.2019 kultúrna komisia a …
Vianočné trhy a výstava medovníkov 07.12.2019 obec , kult.komisia

Kalendár sa v priebehu roka upravuje.