Ako sme Vás už informovali, v obci Sološnica vykonávajú pracovníci Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského:
doc.RNDr. František Marko, CSc.
doc. RNDr. Andrej Mojzeš PhD.
a Ing.RNDr.Iveta Smetanová PhD. z Ústavu vied o zemi, SAV
vedecký výskum a s ním spojené meranie radónu vo vybraných domácnostiach.

V týždni od 26.2. ( pondelok) do 2.3.(piatok) osobne navštívia domácnosti
ohľadom umiestnia meracej misky.
Vybrané domácnosti mali pozvánku na osobné stretnutie, ktorého sa viacerí občania nezúčastnili.
Preto Vám potrebné informácie podajú ešte raz osobne, prípadne si ich môžete prečítať v nasledujúcej prezentácii:
Meranie radónu Sološnica – prezentácia.pdf (8,5mb)

Ide orientačne o domy:
RAD 1 : Záhumnie – od hlavnej cesty smerom k potokom po pravej strane ( od č. domu 338 -517)
RAD 2: pri autobusovej zastávke, a ďalej pri potoku od č. domu 135 po č.d. 176
RAD 3: Nová cesta – pravá strana od č. d.125 po č.d. 200
ĎAKUJEME za Vašu spoluprácu.