MUDr. Jagelková oznamuje svojím pacientom, že od 22. júna do 30. júna 2017 nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupuje ju MUDr. Sláviková v Malackách.