Vzhľadom k tomu, že v okrese Malacky sa šíri škodca  – vrtivka orechová,  odporúčame aj v našej obci dodržať  odporúčania uvedené nižšie .

Ochrana proti Vrtivke orechovej sa nevykonáva plošne, je to individuálna záležitosť majiteľov orechov. Odbor Ochrany rastlín UKSÚP v spolupráci s fytoinšpektormi vypracoval niekoľko opatrení na likvidáciu tohto škodcu:

Ochrana mechanická –  odporúčame opadané a napadnuté plody odstrániť (vyzbierať) zničiť spálením. Pôdu pod orechom treba na jeseň dôkladne porýľovať. Odporúča sa taktiež odstraňovanie voľne rastúcich a opustených orechov v okolí (pripadne takisto vykonať jeden zo spôsobov ochrany). Na jar je vhodné rozprestrieť pod orechom fóliu alebo záhradnícku textíliu jednak preto, aby nové jedince vrtivky, ktoré sú už vyvinuté v zemi pod orechom nevyletovali a jednak preto, aby sa zabránilo novej generácii húseníc, ktoré by mohli padať z orecha a opäť sa zavŕtavať do pôdy. Ďalej odporúčame zakúpiť a vyvesiť na konáre orecha žlté lepové dosky, mali by sa dať zakúpiť v bežných záhradkárstvach. Sú obojstranné lepivé a žltá farba priťahuje mušky tohto druhu.

Ochrana chemická – postrekmi: táto ochrana je zameraná na likvidáciu dospelcov (mušiek vrtivky) ešte pred nakladením vajíčok do šupky orecha. S chemickou ochranou je potrebné začať začiatkom júla a v 7 až 14 dňových intervaloch ju opakovať do doby asi 1 mesiac pred zberom orechov. Prípravky možno použiť rovnaké ako proti obaľovačom, napr.  proti obaľovačovi jablčnému a to napr. prípravky v čase kladenia vajíčok:  Integro,

V čase na začiatku liahnutia húseníc treba použiť napr: Decis Protech, Karate Zeon 5 SC, Mospilan 20 SP.