Vážení občania,

uplynulo 365 dní z roku 2017. K 31.12.2017 žije v našej obci 1613 obyvateľov : 804 mužov a 809 žien; narodilo sa 23 detí : 15 chlapcov a 8 dievčat a zomrelo 15 občanov : 8 žien a 7 mužov.

Vo vašich rodinách ale i v našej obci sa udialo mnoho vecí, niektoré dobré, niektoré menej, niečo sme si predstavovali inak…Chcem Vám poďakovať za  spoluprácu, pomoc a rady. Do Nového roka 2018 Vám všetkým prajem pevné zdravie, rodinnú pohodu, pracovné úspechy, hojnosť Božieho požehnania a minimálne 2018 dôvodov na úsmev:)

Anna Čermáková, starostka