Obec Sološnica leží na úpätí severozápadnej strany Malých Karpát a rozhraní Záhorskej nížiny. Juhovýchodne od obce sa majestátne týči Vápenná (Roštún), 748 m n.v., ktorá prudko vystupuje zo záhorskej nížiny.

Cez Obec preteká Sološnický potok prameniaci v Malých Karpatoch, čiastočne napájaný viacerými prameňmi (Holba grunty, Tmavá, Hoštúnek….)

Krásne okolie sa stáva cieľom turistov, ktorí obdivujú bralá Malej a Veľkej Vápennej, ako i štátnu prírodnú rezerváciu – Roštún. Rezervácia sa nachádza v katastrálnom území Sološnice a Plaveckého Podhradia. Do územia patrí hrebeň Veľkej Vápennej a Čertova dolina. Bola vyhlásená v roku 1953 na rozhlohe 109 ha. Novou vyhláškou z roku 1988 boli zmenené hranice. Dnes má rozlohu 333,31 ha. Bola zriadená na ochranu krasových javov a zachovalých lesných spoločenstiev Malých karpát s chránenými a ohrozenými druhmi.

English

Sološnica, a little and a charming village, is located at the foot of the north-western side of Low Carpathian Mountains which borders Záhorská Lowland. To the south-east of the village, there is Vápenna, also known as Roštún, towering majestically at its altitude of 748 meters above sea level, and rising sharply from Záhorská Lowland.

Flowing through the village is the Sološnica Stream, springing in the Low Carpathian Mountains, partly supplied by several other springs, such as Holba grunty, Tmavá or Hoštúnek.

The beautiful surrounding area has become a favorite destination for many tourists, who admire the rocks of Malá and Veľká Vápenná as well as the national nature reserve Roštún. This nature reserve is located within the tract in Sološnica and Plavecké Podhradie. The ridge of Veľká Vapenná and Čertova Valley both belong to this area as well. It was declared the nature reserve in 1953 with an area of 109 hectares. However, in 1988 its boundaries were changed and it was expanded remarkably. Nowadays, its area is 333, 31 hectares. It was declared the nature reserve in order to protect karstic objects and preserved forest communities with endangered and protected species in the Low Carpathian Mountains.