Počet obyvateľov k 31.12.2019:

1 630 obyvateľov

z toho muži: 805

z toho ženy: 825

Počet obyvateľov k 31.12.2018:

1 610 obyvateľov

z toho muži: 792

z toho ženy: 818

Počet obyvateľov k 31.12.2017:

1 595 obyvateľov

z toho muži: 783

z toho ženy: 812

Počet obyvateľov k 31.12.2016:

1 598 obyvateľov

z toho muži: 792

z toho ženy: 806

Počet obyvateľov k 31.12.2015:

1 587 obyvateľov

z toho muži: 787

z toho ženy: 800

Počet obyvateľov k 31.12.2014:

1 596 obyvateľov

z toho muži: 794

z toho ženy: 802

Počet obyvateľov k 31.12.2013:

1 578 obyvateľov
z toho muži: 787
z toho ženy: 791

Počet obyvateľov k 31.12.2012:

1 600 obyvateľov

z toho muži: 790

z toho ženy: 810

Počet obyvateľov k 31.12.2011:

1582 obyvateľov
z toho muži:  784
z toho ženy:  798

Počet  obyvateľov k 31.12.2010:
obyvateľov: 1563
z toho muži:   768
z toho ženy:   795

Počet obyvateľov v predproduktívnom veku:   234
Počet obyvateľov v produktívnom veku (M 15-61r., Ž 15-54r.):   M: 564, Ž: 444
Počet obyvateľov v poproduktívnom veku (M 62r. a viac, Ž 55r. a viac):   M: 92, Ž: 225