Štát: Slovenská republika

Kraj: Bratislavský

Okres: Malacky

Celková výmera územia obce: 37 748 338 m2

Nadmorská výška: 219 m

Prvá písomná zmienka o obci: 1367

Na základe zákonaa 543/2002 Zb. sú v Sološnici 2 chránené územia:

  • Národná prírodná rezervácia Roštún
  • časť k.ú.Sološnice leží v CHKO MALÉ KARPATY