• Otvorenie sezóny prevádzky turistického vlaku Záhoráčik

  Bratislavský samosprávny kraj pozýva:
  Pozývame Vás na slávnostné otvorenie sezóny prevádzky turistického vlaku Záhoráčik 2018 na trati Záhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie, ktorú realizuje Bratislavský samosprávny kraj, Odbor cestovného ruchu a kultúry, Odbor dopravy v spolupráci s národným dopravcom Železničnou spoločnosťou Slovensko a Krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism.

  Vláčik bude premávať od 28. 4. do 14. 10. 2018, v soboty, nedeľe a dni pracovného pokoja.

  Slávnostné otvorenie sa uskutoční dňa 28.apríla 2018 o 9.30 hod. na železničnej stanici Plavecké Podhradie.

  V prípade záujmu môžete do vlaku nastúpiť v Záhorskej Vsi o 8.20, alebo v Zohore 8.50 (prípoj z Bratislavy hl.st. o 8.16).

  Brožúrka – Vláčik záhoráčik 2018.pdf (PDF, 2,2 MB)

 • Usmernenie k zvozu komunálneho odpadu

  Upozorňujeme občanov, že spoločnosť TEKOS, spol. s.r.o. si vyhradzuje právo nevyvážať nádobu so zmesovým komunálnym odpadom, v ktorej sa nachádzajú nevhodné zložky komunálneho odpadu. Odvolávajúc sa na Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, žiadame každého občana, aby do nádoby na zmesový komunálny odpad nevkladal uvedené druhy odpadov: nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad zo záhrad, popol, …), vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plast, viacvrstvové kombinované materiály – Tetrapak a pod.)

  V prípade, ak sa v danej zbernej nádobe bude nachádzať „nevhodný“ odpad, nádoba bude nevyvezená a označená (nálepkou s textom: “ Zmesový komunálny odpad obsahuje nevhodný odpad (popol, biologický rozložiteľný odpad, nebezpečný odpad,…“)

 • Zápis do Materskej školy

  Dva nové dokumenty týkajúce sa zápisu do MŠ:

  Zápis detí do MŠ na 2018-2019 (53.8 KiB)

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2018/2019 (77.7 KiB)

  Taktiež pribudol dokument:

  Nájomné Kultúrny dom - príloha č.1 k VZN 4/2013 (67.2 KiB)

 • Výtvarná súťaž pre deti

  Obec Sološnica vyhlasuje 4. ročník výtvarnej súťaže pre deti.

  Téma tohto ročníka je : STARÁ MAMA SPOMÍNALA
  Súťaž je určená pre deti z obcí a škôl Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník a Kuchyňa.

  Práce treba odovzdať do 30.3.2018 na OÚ Sološnica .

 • Noc s Andersenom

  Kultúrna komisia pri OÚ v Sološnici v spolupráci s OZ Materina dúška organizuje NOC S ANDERSENOM 2018.

  Kedy: 23.03.2018
  Pre koho: pre všetky malé deti ktoré majú radi rozprávkové knižky, rozprávky a neboja sa prežiť jednu noc bez mamy…
  Kde: V kultúrnom Dome v Sološnici
  O koľkej: Začiatok o 18.00
  Do koľkej: Do rána 8.00

  Ako na to? Zober si prihlášku v obchode u Ivany Biksadskej a vyplnenú odovzdaj do 10.3.2018 v obchode u Ivany Biksadskej
  Čo to bude? Noc plná zábavy, súťaží, čítania rozprávok, nočná cesta odvahy a veľa ďalších prekvapení.

  Tešíme sa na všetkých milovníkov knižiek, rozprávok a  hier

   

Predchádzajúce novinky:

Ešte staršie novinky
Staršie nezaradené novinky