Erb obce Sološnica
erb V modrom štíte vpravo striebornou hviezdou sprevádzaný, zlatokorunovaný, zlatoobutý, striebroodetý, zlatoprepásaný kráľ, v pravici pred sebou s ľavošikmým zlatým žezlom, v ľavici so strieborným prirodzeným ohliadajúcim sa sokolom, stojaci na medzi dvoma striebornými cimburovými vežami umiestnenom striebornom kamennom oblúku so zlatou, do polovice vytiahnutou mrežou prevyšujúcou strieborný položený polmesiac.
 

Vlajka obce Sološnica

vlajka Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/9), modrej (1/9), žltej (1/9), bielej (1/9), žltej (1/9), modrej (1/9), bielej (2/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
 

Pečať obce Sološnica

pecat