Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácie

Výsledky volieb v komunálnych voľbách 15. 11. 2014 obci Sološnica

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1300
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 700
Počet odovzdaných obálok: 700
Počet platných hlasovacích lístkov do obecného zastupiteľstva: 688
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu: 692

Za starostu obce bola zvolená:

Anna Čermáková: 470
PhDr. Jakub Okruhlica: 154
JUDr. Koloman Piatka: 68

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1. Mgr. Roman Chvíľa: 384
2. Marek Velšmíd: 369
3. Marta Mikušová: 358
4. Stanislav Blecha: 348
5. JUDr. Magdaléna Vláčilíková: 347
6. PhDr. Jakub Okruhlica: 325
7. Ing. Marta Čermáková: 321
8. Dominik Ralbovský: 319
9. Bc. Ľubomír Novák: 266

Za náhradníkov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:
1. Kamil Polák: 238
2. Peter Terál: 236
3. Radoslav Chvíla: 226
4. Mgr. Júlia Jánošíková: 153
5. Mgr. Jana Lopatková: 138

 

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Sološnici 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Sološnici podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov vyhlásenie, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 • 1 Stanislav Blecha, 53 r., technik, nezávislý kandidát
 • 2 Marta Čermáková, Ing., 34 r., referentka životného prostredia, nezávislá kandidátka
 • 3 Radoslav Chvíla, 38 r., čašník, nezávislý kandidát
 • 4 Roman Chvíla, Mgr., 42 r., IT špecialista, aktivista wikidemokracia.org, nezávislý kandidát
 • 5 Júlia Jánošíková, Mgr., 36 r., učiteľka ZŠ, nezávislá kandidátka
 • 6 Jana Lopatková, Mgr., 51 r., politologička, SMER-SD
 • 7 Marta Mikušová, 54 r., samostatne zárobkovo činná osoba, nezávislá kandidátka
 • 8 Ľubomír Novák, Bc., 38 r., policajt, nezávislý kandidát
 • 9. Jakub Okruhlica, PhDr., 28 r., verejná politika a verejná správa, nezávislý kandidát
 • 10. Kamil Polák, 62 r., živnostník, SNS
 • 11. Dominik Ralbovský, 22 r., hasič – záchranár, nezávislý kandidát
 • 12. Peter Terál, 44 r., aplikačný technik, nezávislý kandidát
 • 13. Marek Velšmid, 41 r., IT pracovník, nezávislý kandidát
 • 14. Magdaléna Vláčilíková, JUDr., 34 r., právnička, nezávislá kandidátka

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce

Miestna volebná komisia v Sološnici podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 • 1. Anna Čermáková, 41 r., hlavný kontrolór, nezávislá kandidátka
 • 2. Jakub Okruhlica, PhDr., 28 r., verejná politika a verejná správa, nezávislý kandidát
 • 3. Koloman Piatka, JUDr., 66 r., dôchodca, nezávislý kandidát