Obecný ples 2018 bude 20.1.2018. Vstupenky si môžete  zakúpiť na Obecnom úrade.