Dobrovoľníci nám ušili ďalších 50 ks rúšok. Kto má záujem, nech sa hlási

na tel.č. 0905 418760. Tiež oznamujeme seniorom nad 65 rokov,  že môžu využiť

službu donášky nákupu do domácnosti.  Malo by ísť o základné potraviny, nákup

im zabezpečia dobrovoľníci  v predajni Jednota a prinesú domov. Na základe

bločku z pokladne je potrebné zaplatiť dobrovoľníkovi  hodnotu nákupu pri jeho doručení.

Aj tieto nákupy môžete nahlasovať na tel.č. 0905 418760 alebo v priebehu pracovnej doby na Obecnom

úrade v Sološnici.