Od 2.12.2018 do 7.12.2018 budú pracovníci BVS vykonávať odpočty vodomerov.