Členovia Hasičského zboru Sološnica budú v týchto mesiacoch vykonávať preventívne prehliadky po domoch, na základe poverenia obce, ktorým sa pri vstupe preukážu.