Oznámenie o začatí územného konania na líniovú stavbu „Obytná zóna Púpava II. Sološnica.pdf (pdf, 440kb)