18-05461_SOLOŠNICA.pdf (160kb)

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy vyhlasujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 18.06.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 07:50 hod. do 15:00 hod.:
SOLOŠNICA č. 10, 10/VE, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 2/TS, 551, 6, 8, 9