18-04413_SOLOŠNICA.pdf (160kb)

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na
prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 29.05.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 08:30 hod. do 13:30 hod.:
SOLOŠNICA č.
125, 126, 126/VE, 127, 128, 129, 131, 14/3, 19, 20, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 201
7, 21, 22, 23, 24, 248, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31/VE, 33, 34, 35, 36, 366, 367, 368, 37, 370, 373, 374
, 375, 376, 377, 378, 379, 38, 380, 381, 382, 382/VE, 383, 384, 386, 387, 388, 39, 390, 390/OP, 39
2, 4/1, 40, 41, 42, 429, 43, 430, 430/OP, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 44, 440, 441, 442,
443, 446, 447, 45, 450, 451, 468/1, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484,
485, 486, 487, 488, 488/BL, 489, 491, 494, 498, 500/D1, 500/D2, 501/OP, 502, 512, 514, 515, 516/
D1, 516/D2, 516/TS, 518, 52, 524, 53, 54, 55, 554, 56, 57, 58, 583, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 646, 65,
66, 76/14, 76/15
Ďakujeme za spoluprácu.
S pozdravom
Ing. Miroslav Harnoš
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná a.s.
Viera Žabková
technik odstávok
Západoslovenská distribučná a.s.

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie,
zrušenie) nájdete na internete: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.