Dňa 16.5.2019 bnolo doručené na Obec Sološnica poďakovanie riaditeľa KR HaZZ  Bratislava plk. Ing. MArtina Blahu našim dobrovoľným hasičom za pomoc pri likvidácii požiaru v spoločnosti FCC Zohor ( skládka odpadov). Touto cestou im vyjadrujem poďakovanie aj v mene obce Sološnica. 20190516101444