Obec Sološnica  spolu s ďalšími 32 obcami a mestskými časťami, 8 organizáciami a Bratislavským samosprávnym krajom podpísala Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Podpísaním Memoranda sa naša obec  zaviazala, že bude chrániť a zveľaďovať lesy a rozvíjať predovšetkým ich rekreačný potenciál a ostatné funkcie, ku ktorým patrí legislatívna iniciatíva v oblasti zvýšenia ochrany lesov a zväčšovania plôch lesov s osobitným režimom hospodárenia, spolupráca s občianskou aj odbornou verejnosťou a kompetentnými orgánmi pri aktívnej ochrane prírody a propagácii prírodných hodnôt na území BSK. Takisto sa budeme snažiť prispievať k zvyšovaniu povedomia a vzdelávania širokej verejnosti v oblasti využívania a ochrany lesov a propagovať rekreačný potenciál, prírodné a kultúrne hodnoty lesov na území BSK. Memorandum o ochrane lesov – sken