22.3.2017: Ponuka na predaj poľnohospodárskej pôdy v k.ú. SOLOŠNICA

Dinušová Antónia 906 37 Sološnica 351

List vlastníctva Parcelné číslo Výmera Druh pozemku Podiel Celkom m2 Cena za m2
2616 5128/ 13 3645 TTP 1/2 1823 0,6
2616 5130/ 42 9858 orná pôda 1/2 4929 0,6
2616 5130/112 2148 orná pôda 1/2 1074 0,6
857 2718 7891 orná pôda 3/288 82 0,6
857 2719 3503 orná pôda 3/288 36 0,6
857 2720 8337 TTP 3/288 87 0,6
858 2464 5600 orná pôda 1/24 233 0,6
858 2465 2090 orná pôda 1/24 87 0,6
858 2466 2647 orná pôda 1/24 110 0,6
1444 5130/95 5655 orná pôda 1/48 118 0,6
1445 5130/131 11504 orná pôda 1/48 240 0,6
854 1664 8535 orná pôda 7/384 156 0,6
853 4148 6377 TTP 2/72 177 0,6

Dinuš Emil 906 38 Rohožník 397/3

List vlastníctva Parcelné číslo Výmera Druh pozemku Podiel Celkom m2 Cena za m2
897 3257 6327 orná pôda 1/16 395 0,6
897 4448 4341 orná pôda 1/16 271 0,6
1873 1431 3460 TTP 1/8 433 0,6
1873 1760 3208 orná pôda 1/8 401 0,6
1873 1761 7368 orná pôda 1/8 921 0,6
1873 1762 8859 orná pôda 1/8 1107 0,6
1873 3533 5850 TTP 1/8 731 0,6