Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec zverejňuje informáciu – Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných – príloha.