Upozorňujeme občanov, že po obci sa opakovane pohybujú osoby na bledozelenj felícii a ponúkajú orez stromov.

Tieto osoby nemajú povolenie a žiadajú neprimerane vysokú odmenu za neodborné práce.

V žiadnom prípade neodporúčame občanom, aby ich pustili do dvora alebo dohodli s nimi služby.

V prípade, že ste zaznamenali ich ŠPZ, nahláste to na Obecnom úrade alebo na Polícii.

ĎAKUJEME.