Srdečne  Vás pozývame na Hodovú slávnosť  do Sološnice, ktorá bude na Sviatok Božského srdca -10.júna 2018.

9:30 hod  – privítanie pútnikov pri vstupe do obce

10:00 hod – svätá omša so slávnostnou procesiou

občerstvenie.

Po omši budú na predaj oblátky- výťažok  venujeme na opravu hlavného oltára v našom kostole.