Starostka obce zvoláva  dňa 26.2.2018 o 18:00 hod zasadnutie OZ obce Sološnica, miesto konania – zasadačka OÚ.

 pozvánka 26.2.2018