Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Sološnica Vás týmto pozýva na čiastkovú schôdzu zhromaždenia spoločenstva, ktorá sa bude konať dňa 29.03.2020 o 13:30 hod. ( nedeľa ) vo veľkej sále Kultúrneho domu v Sološnici.

Prezentácia členov sa bude konať v čase od 12:30 do 13:30 hod.

Ďalšie detaily nájdete v kompletnej pozvánke (pdf, 65kb).