Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 22.03.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 08:30 hod. do 16:00 hod.:
SOLOŠNICA č. 4/1, 14/3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31/VE, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76/15, 125, 126, 126/VE, 127, 128, 129, 131,
248, 366, 367, 368, 370, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 382/VE, 383, 384, 386, 387, 388,
390, 390/OP, 392, 405, 429, 430, 430/OP, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 446,
447, 450, 451, 468/1, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 489,
491, 494, 498, 501/OP, 502, 512, 514, 515, 518, 554, 646
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Ďakujeme za spoluprácu.
S pozdravom

Ing. Miroslav Harnoš, vedúci správy energetických zariadení
Viera Žabková, administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a.s. Západoslovenská distribučná, a.s.

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk
V prípade nejasností kontaktujte: Viera Žabková, tel.: +421-(0)33-556 31 51, viera.zabkova@zsdis.sk