Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Obec Sološnica vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území obce Sološnica od 01. 04. 2019 do 31. 05. 2019. Podnikatelia, fyzické osoby, právnické osoby, štátna a verejná správa sú povinní v tomto období vykovať vo svojich objektoch ochrannú dezinsekciu a deratizáciu v potrebnom rozsahu.