V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2020/2021, ktoré budú k dátumu 13.12.2020, si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky, respektíve pripomienky, aby ste nám tieto zaslali do termínu 23.8.2020 na adresu: zlatica.sucikova@slovaklines.sk