Milí Sološničania ,

   máme záver roka 2018 a mnohí sa chystáte osláviť príchod Nového roku 2019 aj rôznou  zábavnou pyrotechnikou. Obec Sološnica neodporúča tento spôsob zábavy a oslavy. Zábavná pyrotechnika ubližuje:
– zvieratám
– životnému prostrediu
– starším ľuďom, deťom a citlivým povahám
– spôsobuje škody na majetku.
Ak sa predsa len rozhodnete pre jej použitie, c
hcem Vás požiadať, aby ste  k  použitiu  pyrotechniky pristupovali zodpovedne a tiež, aby ste manipuláciu nezverovali do rúk deťom.

Všetkým Vám želám v Novom roku 2019 dôvodov na úsmev!  

  Anna Čermáková , starostka

     NIEKOĽKO  RÁD :

  • Nikdy nekupujte zábavnú pyrotechniku od pouličných predavačov ani nepoužívajte doma vyrobenú pyrotechniku,
  • nikdy nepodceňujte správne zaobchádzanie so zábavnou pyrotechnikou,
  • nikdy nezapaľujte nevybuchnutú (zlyhanú) pyrotechniku opakovane,
  • nikdy nezapaľujte zábavnú pyrotechniku s krátkou zápalnicou,
  • neobťažujte zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá,
  • nepoužívajte zábavnú pyrotechniku v blízkosti nemocníc, materských škôl a domovov dôchodcov,
  • nikdy nezapaľujte zábavnú pyrotechniku v blízkosti ohňa,
  • nikdy nenoste pyrotechnický výrobok vo vrecku a nedávajte ho do pevného obalu,
  • každú použitú prskavku odhoďte do vedra s vodou a pri manipulácii používajte vždy rukavice,
  • pred použitím sa presvedčte, čí máte okolo seba dosť voľného priestoru.