Komisia pre financie a správu majetku:
 • predseda Bc.Dominik Ralbovský
 • Mgr. Roman Chvíla
 • Marta Bordáková st.
 • Ing. Róbert Kuklovský
 • JUDr. Magdaléna Vláčilíková

Komisia pre kultúru a šport:

 • predseda Marek Velšmid
 • Bc.Dominik Ralbovský
 • Stanislav Blecha
 • Mária Hirthová
 • Lucia Blechová ( rod. Mlynarovičová)
 • Erika Hubeková
 • PhDr.Jakub Okruhlica

Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok:

 • predseda Mgr. Júlia Jánošíková
 • Bc. Novák Ľubomír
 • Ing. Marta Čermáková
 • Marta Mikušová
 • Mgr. Viktor Kučera

Komisia stavebná:

 • predseda: Bc. Novák Ľubomír
 • Ing. Peter Vláčilík
 • Ing. Peter Holič
 • Kamil Polák
 • Stanislav Blecha

Komisia sociálna a informačno-komunikačná:

 • predseda: Marta Mikušová
 • PHDr. Jakub Okruhlica
 • Miroslava Mlynarovičová
 • Bc. Miroslava Sojková

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

 • predseda JUDr. Magdaléna Vláčilíková
 • PhDr. Jakub Okruhlica
 • Ing. Marta Čermáková