Obsah webovej stránky obce Sološnica (www.solosnica.sk) sa snaží spĺňať všetky kritéria platnej legislatívy v oblasti štandardov pre informačné systémy a v oblasti prístupnosti webových stránok spomenuté v zákone 275/2006 Z.z., 55/2014 Z.z. a jeho prílohy č 1.