Dokumenty na stiahnutie:

NameSizeHits
NameSizeHits
Návrh rozpočtu na roky 2018-202031.2 KiB15
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016223.0 KiB76
Záverečný účet obce Sološnica za rok 2016161.7 KiB84
Rozpočtové opatrenie č. 1/201751.8 KiB48
Schválený rozpočet na rok 2017 a plánovaného rozpočtu na roky 2018 -201931.0 KiB104
Návrh rozpočtu na rok 2017 a plánovaného rozpočtu na roky 2018-2019 (xlsx)23.0 KiB112
Návrh rozpočtu na rok 2017 a plánovaného rozpočtu na roky 2018-2019 (pdf)76.6 KiB77
2017 Rozpocet Skratena Verzia76.6 KiB48
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/201664.3 KiB93
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20152.1 MiB223
Záverečný účet obce Sološnica za rok 2015341.8 KiB192
Schválený rozpočet obce Sološnica na roky 2016 - 20183.5 MiB193
Rozpočtové opatrenia č. 1/201553.1 KiB378
Záverečný účet Obce Sološnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2014213.6 KiB248
Rozpočet obce 2015868.3 KiB459
Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2012205.7 KiB252
Záverečný účet obce za rok 201258.2 KiB298
Programový rozpočet na rok 2013-20151.8 MiB224
Záverečný účet obce za rok 2011176.5 KiB274
Záverečný účet obce za rok 2008175.5 KiB256