Starostka obce: Anna Čermáková

AnnaCermakova Starostka Anna Čermáková bola zvolená do funkcie starostky ako nezávislá kandidátka. Do funkcie nastúpila 15. decembra 2014. Narodila sa 26.8.1973, je vydatá a má dve dcéry. Od februára 2009 do decembra 2014 bola hlavnou kontrolórkou obce Sološnica. Je zakladateľkou OZ Materina dúška a v roku 2013 jej bola udelená Cena obce Sološnica.

Zástupca starostu: Mgr. Roman Chvíla
Kontrolór obce: Ing. Anna Ševerová – tel: 0907 712 366, e – mail: anka@severa.sk
Sobášiaci: Anna Čermáková
Zástupca sobášiaceho: Mgr. Roman Chvíla