Starostka obce: Anna Čermáková

AnnaCermakova Starostka Anna Čermáková bola zvolená do funkcie starostky ako nezávislá kandidátka.

Do funkcie nastúpila po prvý krát 15. decembra 2014 a v práci pokračuje aj vo volebnom období 2018-2022.

Narodila sa 26.8.1973, je vydatá a má dve dcéry. Od februára 2009 do decembra 2014 bola hlavnou kontrolórkou obce Sološnica. Je spoluzakladateľkou OZ Materina dúška  (2009) a v roku 2013 jej bola udelená Cena obce Sološnica.

Zástupca starostu:  Ing. Marta Čermáková

Majetkové priznanie za rok 2018 : cermakova_majetkove_priznanie_2018 (pdf, 270kb)