Starostka obce: Anna Čermáková

AnnaCermakova Starostka Anna Čermáková bola zvolená do funkcie starostky ako nezávislá kandidátka. Do funkcie nastúpila 15. decembra 2014. Narodila sa 26.8.1973, je vydatá a má dve dcéry. Od februára 2009 do decembra 2014 bola hlavnou kontrolórkou obce Sološnica. Je spoluzakladateľkou OZ Materina dúška  (2009) a v roku 2013 jej bola udelená Cena obce Sološnica.

Zástupca starostu: Mgr. Roman Chvíla

Majetkové priznanie za rok 2018 : cermakova_majetkove_priznanie_2018 (pdf, 270kb)