V týchto dňoch nás viacerí občania informovali o telefonáte „plynárov“, ktorí chcú prísť do vašich domácností vykonávať revízie plynu  za poplatok 99€.  NEODPORÚČAME vám, aby ste využili tieto  služby, nakoľko poplatok je vysoký  a nevieme zaručiť kvalitu.