Na stránku sme nahrali jesenné číslo Sološnického spravodaja, nájdete ho tu: http://www.solosnica.sk/solosnicky-spravodaj/