V marci 2018 sa dožíva:

70 r. pán Juhanes Vladimír

75 r. pán Biksadský Jozef

80 r. pani Kočíšková Terézia

 

Vo februári 2018 sa dožíva:

70 r. pani Frűhaufová  Helena

70 r. pani Rybárová Eva

80 r. pani Šteffeková Rozália

85 r. pani Kohútová Mária

 

januári 2018 sa dožíva:

70 r. pán Šteffek Alexander

75 r. pani Chvílová Angela

75 r. pán  Zechel Ján

80 r. pani Janečková Štefánia

 

 

decembri 201 7 sa dožíva:

70 r.  pán Jaroslav Chvíla

70 r. pani Eva Zechelová

75 r.  pani Mária Barteková

75 r.  pani Otília Horecká

75 r.  pán Jozef Briestenský

75 r.  pani Terézia Mlynarovičová

 

novembri 201 7 sa dožíva:

70 r.  pani Amália Urbánková

70 r. pán Ladislav Ralbovský

70 r.  pani Mária Veselá

70 r.  pani Otília Vaňková

80 r. pán Anton Kazička

80 r. pán Rudolf Čechotovský

 

V októbri 201 7 sa dožíva:

75 r.  pani Helena Konečná

85 r. pani Gabriela Jagnešáková

 

V septembri 201 7 sa dožíva:

70 r.  pani Marie Tardíková

70 r. pán Kamil Podolec

75 r. pán František Dulanský

80 r. pani Mária Poláková

85 r. pani Henrik Viktorín

 

auguste 201 7 sa dožíva:

70 r.  pani Gabiela Báchorová

70 r. pán František Škára

75 r. pani Anna Koleničová

75 r. pán Ladislav Turanský

80 r. pani Vincnzia Kutáková

 

júli 201 7 sa dožíva:

80 r.  pán Ladislav Bartek

85 r. pani Amália Kazičková

 

júni 201 7 sa dožíva:

70 r.  pani Veronika Smáková

70 r. pán Ladislav Vláčilík

70 r. pani Marie Dinušová

75 r. pán Pavol Vanek

75 r. pán Miloš Miček

 

máji 201 7 sa dožíva:

70 r.  pani Daniela Škodová

70 r. pani Mária Dinušová č. 494

75 r. pani Marcela Kazičková

75 r. pán Milan Báchor

 

apríli 201 7 sa dožíva:

80 r.  pani Helena Kočíšková

 

marci 201 7 sa dožíva:

70 r.  pán Peter Mlynarovič

75 r. pani Pavlína Janečková

85 r. pani Mária Komárková

85 r. pán Rudolf Pfeiler

90 r. pani Mária Kučová

 

Vo februári 2017 sa dožíva:

75 r. pani Ľudmila Tanglmayerová

85 r. pani Celestína Pajdlhauserová

90 r. pán Ján Balúch

 

januári 201 7 sa dožíva:

70 r.  pani Soňa Turanská

70 r. pán Ľudovít Bartek

70 r.  pani Margita Terálová

75 r.  pani Kvetoslava Foltýnková

75 r.  pán Ladislav Frűhauf

80 r. pán JUDr. Ján Minárik

85 r. pani Irena Kopečková

85 r. pani Margita Tangelmayerová

 

decembri 2016 sa dožíva:

85. tých narodenín pani Mária Poliaková č. d. 58

 

V novembri 2016 sa dožíva:

70. tých narodenín pán František Dulanský

75. tých narodenín pán Erich Belák

 

V októbri 2016 sa dožíva:

70. tých narodenín pán Emil Chvíľa

70. tých narodenín pani Amália Krchňavá

70. tých narodenín pán Jozef Krajčírik

80. tých narodenín pani Mária Viktorínová

V septembri 2016 sa dožíva:

90. tých narodenín pani Mária Poliaková č. d. 15

 

V auguste sa dožíva:

70. tých narodenín pán Viliam Selič

70. tých narodenín pán Jozef György

75. tých narodenín pán Ján Páleš

 

V júli 2016 sa dožíva:

70. tých narodenín pani Anna Piláriková

 

V júni 2016 sa dožíva:

75. tých narodenín pán Ing. Alojz Jančovič

 

V máji 2016 sa dožíva:

75. tých narodenín pani Anastázia Radičová

80. tých narodenín pani Emília Dinušová

85. tých narodenín pani Anna Vaňková

 

V apríli 2016 sa dožíva:

70. tých narodenín pán Eduard Urbánek

75. tých narodenín pán Jozef Kazička

85. tých narodenín pani Matilda Pátková

 

V marci 2016 sa dožíva:

70. tých narodenín pani Angela Simeonová

80. tých narodenín pani Mária Elízová

80. tých narodenín pani Františka Lindtnerová

80. tých narodenín pán Ján Velšmid

80. tých narodenín pani Jozefína Čikošová

 

Vo februári 2016 sa dožíva:

70. tých narodenín pani Juliana Vaňková

75. tých narodenín pani  Alžbeta Ráchalová

75. tých narodenín pán  Jozef Žilavý

85. tých narodenín pani Margita Mlynarovičová

 

januári 201 6 sa dožíva:

75. tých narodenín pán  Miloslav Vanek

85. tých narodenín pani Agneša Šírová