V decembri 2020 sa dožíva:

70 r.  pani Anastázia Šteffeková

70 r.  pán Milan Tůma

V novembri 2020 sa dožíva:

75 r.  pani Cecília Blusková

októbri 2020 sa dožíva:

70 r.  pán Viliam Bartek

septembri 2020 sa dožíva:

70 r.  pán Jozef Čermák

70 r.  pán Jozef Zmek

75 r.  pán Anton Dinuš

80 r. pani Hedviga Velická

90 r. pán František Lindtner

auguste 2020 sa dožíva:

70 r.  pani Mária Dinušová

70 r.  pani Anna Romanová

75 r.  pani Anna Škutová

75 r.  pán  Kamil Terál

75 r. pani Marta Chvílová

90 r. pani Janka Hlavatá

júli 2020 sa dožíva:

70 r.  pani Margita Kubíková

70 r. pán Pavel Pukančík

80 r.  pán  Florian Šiška

80 r.  pán Jozef Elíz

júni 2020 sa dožíva:

75 r.  pán Ing. Anton Baluch

75 r.  pani Amália Zechelová

75 r.  pán  Emil Krúpa

80 r.  pani Anna Smáková

80 r. pán Pavel Vanek

85 r. pani Antónia Dinušová

máji 2020 sa dožíva:

70 r. pani Jana Baluchová

75 r. pani Oľga Písečná

80 r.  pán Štefan Chvíla

apríli 2020 sa dožíva:

75 r. pani Mária Briestenská

75 r. pán Ivan Frűhauf

80 r.  pán Rudol Eliáš

marci 2020 sa dožíva:

70 r.  pán Jaroslav Kopáč

70 r. pani Štefánia Hajdúchová

75 r.  pani Eva Dulanská

75 r.  pani Ing. Margita Horecká

75 r. pani Valéria Poláková

75 r. pani Štefánia Vanišová

80 r. pani Mária Pátková

februári 2020 sa dožíva:

70 r.  pani Mária Surovičová

75 r. pani Terézia Kočíšková

75 r. pani Terézia Vaňková

85 r. pán Jozef Bartek

januári 2020 sa dožíva:

70 r.  pani Emília Birová

75 r. pani Veronika Gregorová

90 r. pani Magdaléna Kohútová

V decembri 2019 sa dožíva:

70 r.  pani Eva Seličová

75 r. pani Eva Malíková

V novembri 2019 sa dožíva:

70 r.  pani Cecília Slobodová

75 r. pani Anna Šperglová

80 r. pani Ondrej Mlynarovič

85 r. pani Katarína Mečárová

októbri 2019 sa dožíva:

70 r.  pani Mária Pilová

80 r. pani Vlasta Čechotovská

80 r. pani Rozália Horská

septembri 2019 sa dožíva:

70 r.  pán Vladimír Rampáček

70 r. pani Anna Blechová

75 r. pani Mária Barteková

auguste 2019 sa dožíva:

70 r.  pani Oľga Frűhaufová

75 r. pán Gustáv Tardík

85 r. pani Mária Martonová

júli 2019 sa dožíva:

70 r.  pán Miroslav Mlynarovič

75 r. pani Mária Šišková

75 r. pani Marta Kazičková

75 r.  pán Jaroslav Kováč

80 r. pán Alojz Zechel

80 r. pán Mgr. Ferdinand Foltýnek

júni 201 9 sa dožíva:

70 r.  pani Alžbeta Mišová

70 r. pani  Alena Frűhaufová

75 r.  pán Rudolf Krchňavý

80 r.  pani Antónia Velšmidová

máji 2019 sa dožíva:

85 r.  pani Anna Kazičková

apríli 201 9 sa dožíva:

70 r.  pán Ľudovít Dinuš

70 r. pán Jozef Šidlík

70 r.  pán Alfonz Závadský

80 r.  pani Ing. Anna Paušeková

marci 2019 sa dožíva:

85 r.  pán Jozef Polák

V februári 2019 sa dožíva:

70 r.  pani Jana Frűhaufová

80 r. pán Valentín Ráchal

V januári 2019 sa dožíva:

70 r.  pani Júlia Györgyová

85 r. pani Mária Eliášová

 

decembri 201 8 sa dožíva:

70 r.  pani Jarmila Blažíčková

70 r. pán Jarmila Kováčová

80 r.  pani Otília Eliášová

90 r.  pani Rozália Cínová

novembri 2018 sa dožíva:

70 r. pani Viera Juhanesová

85 r. pani Sidónia Lačná

95 r. pani Veronika Konyariková

októbri 2018 sa dožíva:

70 r.  pán Ing. Ladislav Maráček

70 r. pani Helena Mičková

70 r.  pán Ján Kovár

70 r.  pani Mária Dinušová

75 r. pani Terézia Králová

75 r. pani Margita Kočíšková

75 r. pani PhDr. Jana Mináriková

80 r. pán Michal Gregor

85 r. pani Emília Čermáková

septembri 2018 sa dožíva:

70 r. pani Mgr. Viera Peťková

80 r. pán Michal Kordoš

85 r. pani Mária Barteková

auguste 2018 sa dožíva:

75 r. pani Rozália Němečková

júli 2018 sa dožíva:

70 r.  pán JUDr. Jozef Lopatka

70 r. pán Dušan Frűhauf

70 r.  pán Dominik Škuta

75 r.  pani Emília Tarabová

V júni 2018 sa dožíva:

75 r. pani Želmíra Pálešová

75 r. pán Ján Blecha

90 r. pán Pavel Čermák

V máji 2018 sa dožíva:

75 r. pán Stanislav Škuta

75 r. pani Oľga Černá

75 r. pani Anna Bilová

apríli 201 8 sa dožíva:

70 r.  pán Miroslav Blažíček

70 r. pán Alojz Dinuš

70 r.  pán JUDr. Koloman Piatka

85 r.  pani Mária Ftáčková

75 r.  pani Mgr. Dagmar Beláková

V marci 2018 sa dožíva:

70 r. pán Juhanes Vladimír

75 r. pán Biksadský Jozef

80 r. pani Kočíšková Terézia

Vo februári 2018 sa dožíva:

70 r. pani Frűhaufová  Helena

70 r. pani Rybárová Eva

80 r. pani Šteffeková Rozália

85 r. pani Kohútová Mária

januári 2018 sa dožíva:

70 r. pán Šteffek Alexander

75 r. pani Chvílová Angela

75 r. pán  Zechel Ján

80 r. pani Janečková Štefánia

 

decembri 201 7 sa dožíva:

70 r.  pán Jaroslav Chvíla

70 r. pani Eva Zechelová

75 r.  pani Mária Barteková

75 r.  pani Otília Horecká

75 r.  pán Jozef Briestenský

75 r.  pani Terézia Mlynarovičová

novembri 201 7 sa dožíva:

70 r.  pani Amália Urbánková

70 r. pán Ladislav Ralbovský

70 r.  pani Mária Veselá

70 r.  pani Otília Vaňková

80 r. pán Anton Kazička

80 r. pán Rudolf Čechotovský

V októbri 201 7 sa dožíva:

75 r.  pani Helena Konečná

85 r. pani Gabriela Jagnešáková

V septembri 201 7 sa dožíva:

70 r.  pani Marie Tardíková

70 r. pán Kamil Podolec

75 r. pán František Dulanský

80 r. pani Mária Poláková

85 r. pani Henrik Viktorín

auguste 201 7 sa dožíva:

70 r.  pani Gabiela Báchorová

70 r. pán František Škára

75 r. pani Anna Koleničová

75 r. pán Ladislav Turanský

80 r. pani Vincnzia Kutáková

júli 201 7 sa dožíva:

80 r.  pán Ladislav Bartek

85 r. pani Amália Kazičková

júni 201 7 sa dožíva:

70 r.  pani Veronika Smáková

70 r. pán Ladislav Vláčilík

70 r. pani Marie Dinušová

75 r. pán Pavol Vanek

75 r. pán Miloš Miček

máji 201 7 sa dožíva:

70 r.  pani Daniela Škodová

70 r. pani Mária Dinušová č. 494

75 r. pani Marcela Kazičková

75 r. pán Milan Báchor

apríli 201 7 sa dožíva:

80 r.  pani Helena Kočíšková

marci 201 7 sa dožíva:

70 r.  pán Peter Mlynarovič

75 r. pani Pavlína Janečková

85 r. pani Mária Komárková

85 r. pán Rudolf Pfeiler

90 r. pani Mária Kučová

Vo februári 2017 sa dožíva:

75 r. pani Ľudmila Tanglmayerová

85 r. pani Celestína Pajdlhauserová

90 r. pán Ján Balúch

januári 201 7 sa dožíva:

70 r.  pani Soňa Turanská

70 r. pán Ľudovít Bartek

70 r.  pani Margita Terálová

75 r.  pani Kvetoslava Foltýnková

75 r.  pán Ladislav Frűhauf

80 r. pán JUDr. Ján Minárik

85 r. pani Irena Kopečková

85 r. pani Margita Tangelmayerová

 

decembri 2016 sa dožíva:

85. tých narodenín pani Mária Poliaková č. d. 58

V novembri 2016 sa dožíva:

70. tých narodenín pán František Dulanský

75. tých narodenín pán Erich Belák

V októbri 2016 sa dožíva:

70. tých narodenín pán Emil Chvíľa

70. tých narodenín pani Amália Krchňavá

70. tých narodenín pán Jozef Krajčírik

80. tých narodenín pani Mária Viktorínová

V septembri 2016 sa dožíva:

90. tých narodenín pani Mária Poliaková č. d. 15

V auguste 2016 sa dožíva:

70. tých narodenín pán Viliam Selič

70. tých narodenín pán Jozef György

75. tých narodenín pán Ján Páleš

V júli 2016 sa dožíva:

70. tých narodenín pani Anna Piláriková

V júni 2016 sa dožíva:

75. tých narodenín pán Ing. Alojz Jančovič

V máji 2016 sa dožíva:

75. tých narodenín pani Anastázia Radičová

80. tých narodenín pani Emília Dinušová

85. tých narodenín pani Anna Vaňková

V apríli 2016 sa dožíva:

70. tých narodenín pán Eduard Urbánek

75. tých narodenín pán Jozef Kazička

85. tých narodenín pani Matilda Pátková

V marci 2016 sa dožíva:

70. tých narodenín pani Angela Simeonová

80. tých narodenín pani Mária Elízová

80. tých narodenín pani Františka Lindtnerová

80. tých narodenín pán Ján Velšmid

80. tých narodenín pani Jozefína Čikošová

Vo februári 2016 sa dožíva:

70. tých narodenín pani Juliana Vaňková

75. tých narodenín pani  Alžbeta Ráchalová

75. tých narodenín pán  Jozef Žilavý

85. tých narodenín pani Margita Mlynarovičová

januári 201 6 sa dožíva:

75. tých narodenín pán  Miloslav Vanek

85. tých narodenín pani Agneša Šírová