V r. 2020 sa narodili:

Január:           Bíliková Nina

Február:         Kabátová  Laura

Marec:            Biksadský Patrik, Marčáková Liliana

Apríl:              Čadová Zoja, Tardíková Sofia

Máj:                 Šišková Sofia, Mikušovič Adam, Romanová Nina

Jún:                 Stanovská Katarína, Biksadský Patrik

V r. 2019 sa narodili:

Január:           Ševčík Tobias

Február:         Jurkovičová Sofia, Biksadský Filip

Marec:             Kalig Dárius, Pavelková Monika, Lindtnerová Nikola, Harastiová Ester

Máj:                 Paceltová Martina

Jún:                 Panenka Igor

Júl:                  Hudec Samuel, Terál Hubert, Horecký Kristián

August:           Hajdúch Ján

Október:         Lenčeová Katarína, Kaňková Dorotka, Chabreček Alex

November:     Gašparovič Matúš

December:      Hlavenka Filip, Chrupka Patrik, Chrupka Richard

V r. 2018 sa narodili:

Január:           Barteková Lenka, Jurík Rudolf

Február:         Kočíšek Matias

Jún:                 Kriško Filip, Nemec Filip

Júl:                  Tandlmayerová Tamara

August:           Šidlík Matej, Sedláková Zara

September:    Kluvanec Juraj, Morávek Tobias, Chvílová Charlotte

November:     Tardíková Nina, Majdová Mia

December:      Kovár Oliver

V r. 2017 sa narodili:

Január:           Chvíla Patrik

Marec:             Jančovičová Tamara, Nič Mathias, Blažek Šimon, Tesáčková Sabrina

Apríl:               Vedel Jakub, Kráľ Teo, Volfová Melánia, Remiš Matúš

Máj:                 Pálka Filip

Jún:                 Čermák Adam, Hornáčková Dorota, Čermáková Olívia

Júl:                  Špotáková Diana, Rozsypalová Sofia

August:           Krištek Alexander

September:    Králik Jonáš, Štuller Tomáš

Október:         Blaškovič Filip

December:     Kovár Oliver,  Janečka Filip, Tardík Marco, Mračnová Patrícia

V r. 2016 sa narodili:

Február:         Biksadská Paulína

Marec:            Kimlička Richard

Apríl:              Tardík Samuel, Martinková Milica

Jún:                 Šiška Maximilián

Júl:                  Čermák Marek

August:           Sarkány Agáta

September:    Rafayová Adela

November:     Kurcová Barbora

December:      Botló Nina, Blaško Miroslav

V r. 2015 sa narodili:

Január:          Šidlík Samuel

Február:         Fajkošová Simona

Apríl:              Blaškovič Jakub

Máj:                Mancová Ema, Nikodém Natan, Špoták David

Jún:                 Vedel Ondrej

Júl:                   Vanya Oliver

September:     Kalig Damian

November:     Mrnková Annamária, Paceltová Karolína