Marián Jagnešák vo veku 62 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 358

Posledná rozlúčka sa koná 28.05.2020 o 15:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Štefánia Kočíšková vo veku 89 rokov

naposledy bytom Senica

Posledná rozlúčka sa koná 10.04.2020 o 13:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Veronika Konyariková vo veku 96 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 42

Posledná rozlúčka sa koná 17.03.2020 o 13:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Cyril Šimek vo veku 79 rokov

naposledy bytom Senica

Posledná rozlúčka sa koná 06.03.2020 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Rozália Horská vo veku 80 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 20

Posledná rozlúčka sa koná 15.02.2020 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

František Záhradník vo veku 60 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 460

Posledná rozlúčka sa koná 30.01.2020 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Miroslav Demko vo veku 59 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 352

Posledná rozlúčka sa koná 09.01.2020 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Emília Čermáková vo veku 86 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 392

Posledná rozlúčka sa koná 28.12.2019 o 11:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Juliana Albertová vo veku 89 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 40

Posledná rozlúčka sa koná 19.12.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Jozefína Čikošová vo veku 83 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 482

Posledná rozlúčka sa koná 16.12.2019 o 13:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Alojz Dinuš vo veku 71 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 424

Posledná rozlúčka sa koná 03.12.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Magdaléna Blanáriková vo veku 89 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 331

Posledná rozlúčka sa koná 25.11.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Jaroslav Kaňka vo veku 64 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 23

Posledná rozlúčka sa koná 31.10.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Mária Elízová vo veku 83 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 416

Posledná rozlúčka sa koná 02.11.2019 o 15:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Mária Žilavá vo veku 74 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 461

Posledná rozlúčka sa koná 09.09.2019 o 15:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Jozef Kubík vo veku 44 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 162

Posledná rozlúčka sa koná 22.05.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Ľudovít Pápež vo veku 64 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 514

Posledná rozlúčka sa koná 20.05.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Jozef Biksadský vo veku 76 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 148

Posledná rozlúčka sa koná 16.05.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Ján Velšmid vo veku 83 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 497

Posledná rozlúčka sa koná 07.05.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Branko  Balúch vo veku 45 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 79

Posledná rozlúčka sa koná 12.04.2019 o 13:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Rozália Cinová vo veku 90 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 344

Posledná rozlúčka sa koná 11.04.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Štefánia Kovárová vo veku 68 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 108

Posledná rozlúčka sa koná 10.04.2019 o 15:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Anton Chvíla vo veku 69 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 153

Posledná rozlúčka sa koná 05.04.2019 o 15:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Ing. Anna Paušeková vo veku 79 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 477

Posledná rozlúčka sa koná 28.03.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Anna Čermáková vo veku 68 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 496

Posledná rozlúčka sa koná 27.02.2019 o 15:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Ladislav Nikodém vo veku 68 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 120

Posledná rozlúčka sa koná 21.1.2019 o 14:45 hod. v Krematóriu v Bratislave

Ján Blecha vo veku 73 rokov

naposledy bytom Sološnica č. 136

Posledná rozlúčka sa koná 21.11.2018 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Jozef Bartek vo veku 63 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 382

Posledná rozlúčka sa koná 19.11.2018 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Pavel Čermák vo veku 90 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 392

Posledná rozlúčka sa koná 05.11.2018 o 13:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Štefan Polcko vo veku 74 rokov,

naposledy bytom Sološnica 262

Posledná  rozlúčka zo zosnulým bude 02.11.2018 v rímsko katolíckom kostole v Sološnici

Emil Veselý vo veku 72 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 299

Posledná rozlúčka sa koná 30.10.2018 o 13:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

     Vladimír Kočíšek vo veku 67 rokov,

naposledy bytom Sološnica 101

Posledná rozlúčka sa koná 26.10.2018 o 14:00 hod. v Dome smútku

 na cintoríne v Sološnici.

Júlia Tandlmayerová vo veku 84 rokov,

rodáčka zo Sološnice

Posledná rozlúčka sa koná 08.10.2018 o 15:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

František Dulanský vo veku 71 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 500

Posledná rozlúčka sa koná 04.10.2018 o 15:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Anna Doležalová vo veku 89 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 428

Posledná rozlúčka sa koná 14.09.2018 o 10:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Ján Ralbovský vo veku 78 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 521

Posledná rozlúčka sa koná 03.09.2018 o 10:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Valerián Spusta vo veku 86 rokov,

rodák zo Sološnice

Posledná rozlúčka sa koná 20.06.2018 o 13:00 hod. v Špindlerovem Mlýne.

Anton Petrík vo veku 83 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 264

Posledná rozlúčka sa koná 19.05.2018 o 14:00 hod. v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

MVDr. Ladislav Škoda vo veku 73 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 112

Posledná rozlúčka sa koná 18.05.2018 o 15:45 hod. na cintoríne v Borskom Sv. Jure.

                           Zádušná sv. omša bude o 15:00 hod. v miestnom kostole.

Ľudovít Kohút vo veku 88 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 313

Posledná rozlúčka sa koná 11.05.2018 o 15:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Vladimír Mračka vo veku 62 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 443

Posledná rozlúčka sa koná 02.05.2018 o 16:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Rudolf Pfeiler vo veku 86 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 237

Posledná rozlúčka sa koná 10.04.2018 o 14:30 na novom cintoríne

v Malackách

Ladislav Navrátil vo veku 78 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 117

Posledná rozlúčka sa koná 31.03.2018 o 12:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Štefan Pátek vo veku 67 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 94

Posledná rozlúčka sa koná 14.03.2018 o 15:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Ivan Páleš vo veku 76 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 69

Posledná rozlúčka sa koná 28.02.2018 o 15:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Ľudmila Škutová vo veku 67 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 77

Posledná rozlúčka sa koná 07.02.2018 o 14:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Matilda Pátková vo veku 86 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 196

Posledná rozlúčka sa koná 03.02.2018 o 14:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Jozef Briestenský vo veku 75 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 409

Posledná rozlúčka sa koná 25.01.2018 o 14:45 v Krematóriu v Bratislave

Ladislav Frűhauf vo veku 75 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 632

Posledná rozlúčka sa koná 17.1.2018 o 15:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Gabriela Jagnešáková vo veku 85 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 361

Posledná rozlúčka sa koná 03.01.2018 o 14:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Ladislav Bartek vo veku 80 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 356

Posledná rozlúčka sa koná 22.11.2017 o 14:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

František Janečka vo veku 64 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 508

Posledná rozlúčka sa koná 20.11.2017 o 14:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Marek Bartek vo veku 40 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 318

Posledná rozlúčka sa koná 16.11.2017 o 14:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Anton Frűhauf vo veku 74 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 397

Posledná rozlúčka sa koná 14.10.2017 o 14:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Antónia Sojková vo veku 79 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 375

Posledná rozlúčka sa koná 07.10.2017 o 14:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Júlia Barteková vo veku 97 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 302

Posledná rozlúčka sa koná 12.09.2017 o 15:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Margita Pápežová vo veku 87 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 228

Posledná rozlúčka sa koná 25.08.2017 o 15:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Helena Krúpová vo veku 77 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 329

Posledná rozlúčka sa koná 21.07.2017 o 10:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Ján Rybár vo veku 74 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 164

Posledná rozlúčka sa koná 17.06.2017 o 11:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Zdenko Ďurďovič vo veku 62 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 195

Posledná rozlúčka sa koná 12.06.2017 o 15:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Gizela Mlynarovičová vo veku 67 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 224

Posledná rozlúčka sa koná 06.06.2017 o 15:00 v Malackách

na novom cintoríne

Anna Valášková vo veku 88 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 414

Posledná rozlúčka sa koná 05.04.2017 o 14:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Margita Jagnešáková vo veku 92 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 358

Posledná rozlúčka sa koná 20.03.2017 o 14:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Ján Balúch vo veku 90 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 79

Posledná rozlúčka sa koná 07.03.2017 o 14:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Magdaléna Chvílová vo veku 94 rokov,

v Žiline dňa 11. 1. 2017

Posledná rozlúčka a uloženie urny do hrobu bude 25.03.2017 o 15:00 na cintoríne v Sološnici

Ladislav Bartek vo veku 65 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 158

Posledná rozlúčka sa koná 21.09.2016 o 15:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Jozef Krajčirik vo veku 69 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 455

Posledná rozlúčka sa koná 24.08.2016 o 16:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Anton Čermák vo veku 65 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 496

Posledná rozlúčka sa koná 08.06.2016 o 15:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

                                                                          Juraj Bila vo veku 47 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 103

Posledná rozlúčka sa koná 27.04.2016 o 15:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Alojz Dulanský vo veku 76 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 398

Posledná rozlúčka sa koná 24.03.2016 o 14:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Štefan Fupšo vo veku 62 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 363

Posledná rozlúčka sa koná 13.01.2016 o 14:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Peter Škuta vo veku 52 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 516

Posledná rozlúčka sa koná 04.01.2016 o 14:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Ferdinand Kovár vo veku 87 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 75

Posledná rozlúčka sa koná 11.11.2015 o 15:00 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Filoména Šidlíková vo veku 82 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 230

Posledná rozlúčka sa koná 11.11.2015 o 13:30 v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Eva Ralbovská vo veku 65 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 521

Posledná rozlúčka sa koná 02.11.2015 o 14:00 v krematóriu v Bratislave

Ivan Kolenič  vo veku 76 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 223

Posledná rozlúčka sa koná 30.10.2015 o 14:30 v krematóriu v Bratislave

Peter Surovič  vo veku 46 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 345

Posledná rozlúčka sa koná 13. 10.  2015 0 15:00 hod v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Pavel Navrátil vo veku 49 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 117

Posledná rozlúčka sa koná 13. 07.  2015 0 15:00 hod v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Bernardína Škárová vo veku 80 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 46

Posledná rozlúčka sa koná 07. 07.  2015 0 15:00 hod v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Anna Smáková vo veku 74 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 93

Posledná rozlúčka sa koná 12. 06.  2015 0 14:00 hod v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Dominik Elíz vo veku 85 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 416

Posledná rozlúčka sa koná 18. 05.  2015 0 14:00 hod v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Margita Lakatošová vo veku 77 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 229

Posledná rozlúčka sa koná 17. 04.  2015 0 15:00 hod v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Mária Blažíčková  vo veku 88 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 271

Posledná rozlúčka sa koná 14. 04.  2015 0 15:00 hod v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Ľudovít Mravík vo veku 90 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 29

Posledná rozlúčka sa koná 11. 04.  2015 0 12:00 hod v rímskokatolíckom

chráme vo Vsetíně

Antónia Rehorovičová vo veku 82 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 437

Posledná rozlúčka sa koná 09. 04.  2015 0 14:00 hod v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Karol Kočíšek vo veku 45 rokov,

naposledy bytom Sološnica 

Posledná rozlúčka sa koná 09. 03.  2015 v krematóriu v Bratislave.

Amália Chudá vo veku 87 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 436

Posledná rozlúčka sa koná 28. 02.  2015 0 14:00 hod v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Anna Brózová vo veku 93 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 213

Posledná rozlúčka sa koná 20. 01.  2015 0 14:00 hod v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici

Katarína Čuberová  vo veku 88 rokov,

naposledy bytom Sološnica č. 19

Posledná rozlúčka sa koná 16. 01.  2015 0 14:00 hod v Dome smútku

na cintoríne v Sološnici