Bol zverejnený dokument (pdf, 2,7MB) – Správa o meraní úrovne znečistenia ovzdušia – Meranie koncentrácie znečisťujúcich látok a meterologických parametrov vo vonkajšom ovzduší – prvá meracia kampaň 2019 – v okolí cementárne Rohožník spoločnosti CRH.