Dňa 12.7.2018 sme zverejnili Správu o meraní úrovne znečistenia ovzdušia (PDF, 2,5mb).